Starta Franchising

Starta franchising

För vem?

Franchising passar i många branscher, allra bäst i tjänsteföretag som har behov av att synas och verka på många olika platser. Det man kanske tänker på främst är detaljhandelsföretag samt hotell- och restaurangbranschen, men andra typiska franchisebranscher är
bil- och fastighetsförsäljning, försäkring, finansiella tjänster, uthyrning, med flera.

Varför?

Franchising är ett sätt att rationalisera och effektivisera distributionen av tjänster. Franchisegivaren har ett Service Center (huvudkontor) varifrån alla
gemensamma arbetsuppgifter genomförs, styrs och leds.
Franchisetagaren tar hand om verksamheten lokalt,
främst kundkontakter, själva servicen och relationsbyggandet.
I franchising blir kostnadseffektiviteten hög och tryggheten i verksamheten betydande.

Hur går det till?

Processen att skapa ett framgångsrikt franchiseföretag sker i tre steg.

Steg 1. Analys av förutsättningarna

  • Framtagande av en affärsplan för franchising
  • Marknadsundersökning
  • Framtagande av ekonomiska kalkyler

Steg 2. Dokumentation av franchiseprogrammet

  • Ta fram handböcker
  • Skapa utbildningsprogram
  • Utforma franchiseavtal

Steg 3. Etablering av franchiser

  • Starta pilotverksamhet
  • Rekrytering av franchisetagare
  • Start och igångkörning av franchising

Hur lång tid tar det?

Att gå igenom dessa tre steg och komma från idé till en fungerande verklighet tar erfarenhetsmässigt mellan sex månader och ett år. Mycket beror av i vilket skede företaget befinner sig. Finns en eller några få välfungerande filialer som skall multipliceras eller franchiseras kan det gå smidigt och snabbt. Är det frågan om konvertering av en större filialkedja eller frivillig fackkedja till franchising är det en längre och mer komplicerad process.

Vad kostar det?

Den stora kostnaden är den tid och den energi företaget självt måste lägga internt på analys och planering av franchiseverksamheten samt så småningom genomförandet. Rådgivare som är erfarna i franchisefrågor är ett nödvändigt tillskott i arbetet om man vill säkerställa ett stabilt, genomarbetat och välfungerande franchiseprogram. Ofta blir franchiseprogrammet i huvudsak självfinansierat genom inträdesavgifter och franchisetagarens eget finansieringsansvar. Vid utförsäljning av filialer kan ibland betydande finansiella resurser frigöras.
Efter ett möte kan vi ge en uppskattning av kostnaden i de olika faserna

Hur börjar vi?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.