Management

Management tjänster


Verksamhetsutveckling

Är ert företag inne i ett förändringsarbete eller jobbar ni med ett projekt, där du känner att det skulle
vara bra med ett externt bollplank?
Då har du kommit rätt – Franchisekollegiet.

Franchisekollegiet arbetar med utveckling av verksamheter.
Vi jobbar med VD, ledningsgrupper och medarbetare, den innersta kärnan i företag och organisationer.
Verksamhetsutveckling kan innebära mycket, men något förenklat kan verksamhetsutveckling
vara verksamhetsjusteringar med utgångspunkt i en strategiförändring.
För oss är syftet med verksamhetsutveckling att effektivisera och förbättra våra kunders organisation
och projekt som leder till lönsamhetsförbättringar i företaget.

Verksamhetsutveckling innebär en strategisk förändring.
För att en verklig förändring ska äga rum måste de hårda och mjuka faktorerna i organisationsförändringen genomföras i samverkan.
Strukturerna och processerna samt de människorna som berörs måste gå i samtakt.
För att åstadkomma en förändring måste medarbetarna tänka, känna och agera annorlunda, alltså nytt.

När vi arbetar med verksamhetsutveckling behandlar vi vanligtvis enligt följande:

  • Behovsanalys
  • Verksamhetens nu- och önskeläge
  • Åtgärder för utveckling och förändring
  • Struktur och processfrågor

Den verksamhetsutveckling vi deltar i baseras på en process där de ansvariga för verksamheten tillsammans med medarbetarna,
får stöd av konsulterna i Franchisekollegiet.
Tillsammans tar vi fram målbilder och det förväntade önskeläge samt genomför problem-formulering, analys och implementering av nödvändiga förändringar. Franchisekollegiets stöd består av i att stötta förändringsarbetet, bidra med coachning samt föreslå modeller, metoder och stödjande verktyg som säkerställer att processen förs framåt.


Chef att hyra

Franchisekollegiet arbetar med utveckling av alla delar av verksamheten hos företag och organisationer.
Vi gör det genom rådgivning, projektledning samt utbildning.
Vi kan även erbjuda en operativ tjänst, ”Chef att hyra”, där en erfaren företagsledare som vid tidigare uppdrag,
genomfört och vänt företag till lönsamhet, kan hyras under en interimsperiod.
Genom egna nyckelpersoner och ett brett kontaktnät har Franchisekollegiet potentiella och erfarna kandidater
som uppfyller era krav.

Fördelen med att ta en interimschef är att personen kommer in i verksamhetan snabbt och tar
över driftansvaret och även genomför önskade förändringar.
I stället för att låta ansvaret för en organisation eller enhet tas över av någon inom företaget
och under en övergångsperiod ska sköta dubbla jobb, inte driva utvecklingen framåt, pausa kritiska projekt och aktiviteter,
kan ni med hjälp av en "Chef att hyra" fortsätta verksamheten utan att tappa fart.
Ökad lönsamhet och effektivitet är centralt i våra uppdrag.
Genom våra tjänster, som bland annat omfattar kartläggning av verksamheter, projektledning,
uppdrag inom målstyrning, kvalitet samt utveckling av företagets marknads- och försäljningsfunktioner,
nås uppsatta mål.Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.