Internationalisera

Etablera utomlands


Genom franchising / licensiering

Vi hjälper svenska företag att utvecklas internationellt under ordnade former, med långsiktig framgång och lönsamhet som mål.

För vem

Målgrupper är både svenska franchiseföretag och företag som har annan organisation på hemma-marknaden, men ser franchising/licensiering som en lämplig väg till expansion utomlands.

Varför

Att tänka och agera internationellt blir allt viktigare. Stordriftsfördelar i företagandet blir alltmer gränsöverskridande. Det är helt enkelt nödvändigt att växa för att överleva och nå framgång. Fördelarna med franchising/licensiering jämfört med en utlandsetablering helt i egen regi är framför allt att det krävs mindre egna resurser och att man får en minskad risk för förluster.
Licenstagarens egen kapitalinsats samt bättre kunskap om marknaden och om lokala förhållanden bidrar starkt till detta.
Att sälja produkter internationellt kan vi rätt bra i Sverige. Att exportera tjänstekoncept är mycket svårare.
Att överföra sin affärskultur och sina tjänster till ett annat land förutsätter en betydande anpassning och utveckling samtidigt som företagets själ ska bibehållas.
För att lyckas krävs kunskap, bra rådgivare och ett utökat nätverk.

Hur går det till

  1. Förutsättningsanalys
  2. Landsanpassning
  3. Genomförande
  4. Managementstöd

Hur lång tid tar det?

Att genomföra en utlandsetablering tar mellan sex månader upp till två år. Avgörande är storleken på etableringen och den geografiska spridningen.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att ha en första diskussion med oss. Vi utarbetar sedan tillsammans ett förslag till arbetsupplägg och lämnar en offert på vårt arbete.

Hur börjar vi?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.