Franchising - expandera snabbt under kontrollerade former


Vad är egentligen franchising?

Alla franchisekoncept handlar i grunden om att renodla en framgångsrik affärsrörelse och licensiera ut rätten till detta. Franchisegivaren identifierar de enskilt största konkurrensfördelarna och fokuserar starkt på dessa. Som en direkt följd skapas en organisation med enhetlig profil
och gemensamma styrinstrument.

Ett enklare sätt att starta eget företag

För en franchisetagare innebär franchising möjligheten att starta företag med en väl beprövad och framgångsrik idé i bagaget. Dessutom får den nye företagaren tillgång till administrativa rutiner, ekonomistyrningssystem, marknadsföring, utbildning och handledning. Att gå in som franchisetagare är som att starta ett nytt företag, men med betydligt mindre risk och inte minst risken det innebär att sjösätta ett obeprövat företagskoncept.

Ett jämlikt förhållande

Franchising bygger i grunden på att båda parter har mycket att vinna på att samarbeta. Därför är denna företagsform också ett bra
(ofta bättre) alternativ till att starta filialer. För en franchisegivare är de uppenbara fördelarna dels motiverade egna företagare, dels möjligheten att växa med andras kapital.
Det är därför franchising växer stort i hela världen


Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.