T.Bruno

FranchiseKollegiet

FranchiseKollegiet är ett konsultföretag med franchising och kedjeutveckling som specialitet. Våra konsulter har under många år medverkat som ägare, styrelsemedlemmar, konsulter och rådgivare vid utvecklandet av ett stort antal framgångsrika franchisekoncept i Sverige.

L.Ahlin T.Bruno L.Bäckman
Consultant profile Consultant profile Consultant profile

Modern Franchising med erfarna konsulter

Sedan starten 1982 har FranchiseKollegiet samarbetat och utvecklat franchisekoncept för ett 50-tal företag.

Några exempel:
  • Electrolux Home
  • Resia
  • Skandiamäklarna
  • Direkt Optik
  • Länsförsäkringar
  • Swedbank Fastighetsbyrå
  • Swedbank Juristbyrå
  • Taxi Kurir
  • Svensk Direktreklam

Vår erfarenhet från tidigare lyckade franchisebildningar har format vårt sätt att bygga franchising genom:
Objektivitet – Trygghet – God etik och balans mellan samtliga partner.
Vi har en beprövad väg för hur processen från ett enskilt ägande till franchising med god lönsamhet ska fortgå.
De avtal och regelverk som FranchiseKollegiet upprättar är klara och tydliga.
Avtalen ger likvärdiga förutsättningar för bägge parter att bygga ett tryggt och framgångsrikt samarbete.

FranchiseKollegiet har under många år samarbetat med bland annat Almi och Exportrådet i frågor som rör kedjedrift och Franchising.


Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.