Rekrytera

Rekrytering – nyckeln till all lyckad franchising


Befintliga och nyetablerade franchisekedjor som söker nya franchisetagare.

Varför?

All framgångsrik franchiseverksamhet föregås av en noggrann rekryteringsprocess. Att rekrytera nya franchisetagare innebär att bedöma varje individs förmåga att starta upp och driva eget företag samt dess möjlighet att realisera det aktuella affärskonceptet.
Som franchisetagare gör man en bedömning av flera parametrar innan man kliver på; och då är ofta rekryteringsprocessen ett tillfälle då avgörande faktorer diskuteras.

Hur går det till?

Vi har delat upp rekryteringsprocessen i fyra olika steg:

Steg 1.Förberedelse

Genomgång av befintligt rekryteringsmaterial om sådant finns. Annars tar vi fram det. Det vill säga företags- och franchiseinformation, kalkyler samt avtal. I förberedelserna ingår även upprättande av kravprofil.

Steg 2.Sökprocess

 • Mediaval
 • Search
 • Annonsering
 • Web
 • Grovurval

Steg 3.Urvalsprocess

 • Intervjuer
 • Djupintervjuer
 • Test
 • UC

De mest intressanta personerna träffas för djupintervju tillsammans med franchisegivaren.
Vi använder oss av erkända testinstrument för att sedan göra en persontest.

Steg 4. Avslut

 • Val av franchisetagare
 • Finanieringslösning
 • Avtalsskrivning

FranchiseKollegiet finns med hela vägen till dess att finansiering och avtal är klart.

Hur lång tid tar det?

En rekryteringsprocess tar i regel mellan 2 – 6 månader, i första hand beroende på hur många franchisetagare som ska rekryteras.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden är direkt kopplad till omfattningen av rekryteringen, dvs antalet franchisetagare som ska rekryteras, vilka orter de ska rekryteras till o s v. Vi offererar normalt ett fastpris.


Hur börjar vi?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.