Lars Bäckman

Lars Bäckman

Senior consultant,

Företagsekonom från bl a IFL. Inriktning på företagsledning, marknadsföring och försäljning.


Lång erfarenhet inom internationell affärsutveckling.

 • Franchisekollegiet och egen konsultverksamhet.
 • Projektledare i nationella och internationella marknadsföringsprojekt.
 • Utveckling och utvärdering av franchisekoncept i olika företag, främst tjänsteföretag.
 • Senior advisor hos Sveriges Exportråd.

Sveriges Exportråd. Under 20 år i olika roller.

 • Chef för konsultverksamheten med 50 exportkonsulter..
 • Exportrådets ledningsgrupp.
 • Operativa insatser och genomförande av konkreta exportaffärer för olika företag.

Tidigare yrkeserfarenhet.

 • VD för medelstort tillverknings- och underleverantörsföretag (eget familjeföretag).
 • Exportchef för skogsbruksmaskiner hos Kockums.

Styrelseuppdrag.

 • Strömsholms Utvecklings AB.
 • Styrelseordförande och ledamot i ett flertal små och medelstora företag.
 • Ordförande och ledamot i ideella organisationer.


Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.